Kilokangas 1.9.-30.11.2014 Emo-Tuotanto Oy Lankava 01.09.2014-29.03.2015 Ullaka 18.8-14.9.2014