Opettajalle

ILMAISUPAINOTTEINEN KÄSITYÖPROJEKTI
Aihe, tekotapa ja tuotos eivät ole valmiiksi määriteltyjä, vaan oppilaat voivat vaikuttaa niihin kaikkiin. Projektissa on hyvä mahdollisuus hyödyntää yhteisöllistä käsityötä, esimerkiksi koko luokan yhteisenä ideointina ja pienryhmätyöskentelynä. Oppilaiden on hyvä oppia, että luovaan prosessiin kuuluu myös hetkiä, jolloin kaikki ei sujukaan helposti. Niistä hetkistä pääsee yli esimerkiksi muiden ryhmäläisten avulla. Ilmaisupainotteiseen käsityöprojektiin voi integroida myös kuvataidetta.

Video itseilmaisupainotteisesta käsityöprojektista toimii esimerkkinä yhdestä prosessista:

Linkki YouTube-videoon: Ilmaisupainotteinen käsityöprojekti »


Ideointi
* Opettaja voi antaa kysymyksiä, joihin oppilaat voivat helposti vastata kuten videossa
* Oppilaat nostavat aiheita omasta elämästään ja kiinnostuksen kohteistaan
* Tasapuolisuuden vuoksi aiheet on hyvä arpoa kaikista ideoista

Suunnittelu
*
Yhteisöllisiä suunnittelumenetelmiä, kuten aivoriihi tai Bonon kuusi ajatteluhattua
    → mm. tekniikoiden, materiaalien yms. valinta
* Kollaasi
* Piirros
* Ajatusten kirjoittaminen paperille
* Suunnittelussa voidaan käyttää hyödyksi kuvataiteen tekniikoita

Toteutus
*
Oppilaat voivat hyödyntää valitsemiaan tekniikoita ja materiaaleja vapaasti
* Teos voidaan laittaa esille muiden nähtäville

Arviointi
*
Mitä opin? Miten ryhmätyö sujui? Lopullisesta teoksesta ja prosessista keskustellaan oppilaiden kanssa
   → esimerkiksi jokainen voi kertoa omasta osastaan teoksessa ja suunnittelustaan

Tekijät:
Elisa Holopainen, Vilja Ketunen ja Kati Ruotsalainen 2013

 

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!