SUUNNITELMA TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMISESTÄ TEKSTIILITYÖN OPETUSTUOKIOSSA
- OMPELUTYÖ OMAN VALINNAN MUKAAN

Tekijä: Kannisto Outi, 2004
Oppiaine: käsityö
Opetusryhmä: luokka-aste 8.lk

Opetuksen tavoitteet
Oman persoonallisen tuotteen suunnitteluprosessin aloittaminen. Erilaisiin hakupalvelimiin tutustuminen ja tiedon hakeminen itsenäisesti internetistä. Kuvien lisääminen PowerPoint - ohjelmaan, jota käytetään työvälineenä. Oppilaat lähettävät diaesityksensä sähköpostin liitetiedostona opettajalle.

Opetettava sisältö
Opetustuokio liittyy yläasteen kahdeksannen luokan toiseen käsityökurssiin, jossa opetussuunnitelman mukaan aiheena on ompelutöitä oman valinnan mukaan. Oman persoonallisen tuotteen suunnittelu on yksi käsityöprosessin mielenkiintoisimmista aiheista nuorille. Suunnittelun alkuun saattaminen on kuitenkin vaikeaa, koska kaikki eivät seuraa muotilehtiä vapaa-ajallaan ja koulun lehtivalikoimakin on todella suppea. Omien ideoiden kokoamisessa tietokone voisi olla hyvänä apuna. Olemme aikaisemmilla tunneilla keskustelleet, mikä on yhteinen teemamme ja olemme päätyneet yläosan vaatteeseen. Nyt oppilaat hakevat internetistä ideoita kevään väreistä, kuoseista ja malleista. Tarkoituksena on saada ideoita itselleen omaa vaatesuunnitelmaa varten. Tämä suunnitelma on tarkoitus toteuttaa käsityötunneilla kevään aikana ompelemalla vaate valmiiksi.

Opetustuokion rakenne ja toimintatavat
Oppilaat menevät kukin omalle tietokoneelle ja käynnistävät koneen. Oppilaat kirjautuvat omalla tunnuksellaan ja salasanallaan sisään. Jokaisella oppilaalla on koulussamme oma tunnus ja salasana. Koneen avautuessa sisäänkirjautumisikkuna tulee näkyviin ja oppilas kirjautuu sisään. Oppilaat avaavat internet yhteyden.

Työpöydältä kaksoisklikataan joko Internet Explorer tai Netscape/Firefox kuvaketta. Yhteyden auetessa oppilaan oma intranet kalenterisivu tulee näkyviin. Oppilas kirjoittaa osoitekentälle vaihtoehtoisesti

http://www.suomi24.fi
http://www.yahoo.com
http://www.fi
http://www.altavista.com
http://www.query.kolumbus.fi
http://www.internetmaailma.com

ja painaa Enter.

1. Oppilaat etsivät aiheesta "kevätmuoti" tai "kesämuoti" tietoa väreistä, malleista ja kuoseista ja tekevät oman diaesityksen PowerPoint -ohjelmalla. Tallennetaan omiin kuvatiedostoihin sellaisia kuvia, joissa on omaan suunnitelmaan sopivia elementtejä.

2. Sen jälkeen avataan PowerPoint -ohjelma ja otsikoidaan dian perustyyliin kirjasintyypit ja väri. Mietitään, mitkä em. kuvista ovat tärkeitä ja mistä taas voitaisiin luopua.

3. Oppilaat kirjaavat kuvien viereen niitä elementtejä, joita haluavat korostaa omassa suunnitelmassa.

Tarkoitus on tehdyn diaesityksen pohjalta lähteä etsimään sopivaa kaavaa omaan ompelutyöhön. Myös kuvien värimaailma on hyvä pitää mielessä, kun valitaan kangasta. Diaesitys tallennetaan yhteiselle y-asemalle ja omaan kansioon. Lisäksi se lähetetään opettajalle sähköpostin liitetiedostona. Diaesitys tullaan liittämään osaksi omaa suunnittelukansiota. Myöhemmin on tarkoitus kuvata digikameralla erilaisia vaiheita suunnitteluprosessin etenemisestä valmiiksi tuotteeksi ja lopuksi liittää kuva omasta valmiista tuotteesta internetistä haetun kuvan tilalle.

Työ tehdään itsenäisesti ja jokainen oppilas kerää tietoa omaa suunnitelmaansa varten. Osa oppilaista on hyvinkin harjaantuneita internetin käyttäjiä, mutta joukossa on myös oppilaita, jotka varmasti tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta hakupalvelimien käytössä ja kuvien tallentamisessa kuvatiedostoihin. PowerPoint -ohjelman käyttö on useimmille ehkä uutta, mutta pienessä ryhmässä senkin opettaminen käy yksilöllisesti.

Opetustuokion toteutuminen
Kuvien monipuolisuus yllätti minut positiivisesti. Parilla oppilaalla oli hyvinkin selkeä mielikuva siitä mitä he haluavat tehdä ja he kokivat tämän hakutehtävän aluksi turhaksi välivaiheeksi. Muotimessuilta saatua ideaa oli kuitenkin helpompi jatkaa, kun siitä löysi kuvan internetistä. Mielestäni opetustuokio oli useimmille hyvä lähtökohta suunnitteluun ja toi vaihtelua käsityötunneille. Oppilaiden on helpompi esitellä opettajalle omia toiveita valmistettavasta vaatteesta kuvien välityksellä kuin pelkillä selityksillä tai yksinkertaisilla piirroksilla.

Toisaalta kuvat loivat oppilaille hyvin selkeän päämäärän ja sitä vastaavan valmiskaavan löytäminen oli melko vaikeaa. Muutama oli lehtiä selailtuaan heti valmis vaihtamaan koko suunnitelmansa tyylin. Ihanne olisi, jos löytäisi kuvia kaavalehtien malleista ja kuvissa voisi myös vaihtaa kankaan väriä ja kuvioita. Tällaiseen suunnitteluun olisi käsityötunnillakin hyvin aikaa, sillä kynä ja paperi -suunnitelmat vievät liian paljon aikaa itse valmistusprosessista. Kaikki eivät heti löytäneet sopivaa kaavaa vaatteeseensa, mutta nyt minun on helpompi auttaa heitä löytämään se, kun tiedän millaisessa kaavoitusmaailmassa heidän ajatuksensa liikkuu.

Laitteisto aiheutti jonkin verran ongelmia, mutta onneksi koneita oli luokassa reilusti ja tilannetta auttoi siirtyminen toiselle koneelle. Diakuvien lähettäminen liitetiedostona ei ollut tuttua kovinkaan monelle, mutta kun vertasin sitä tekstitiedoston lähettämiseen, ei se tuottanut suuria vaikeuksia. Tieto hyvistä muotisivuista kulki luokassa nopeasti ja saattaa olla etteivät kaikki löytäneet käyttämiään sivuja hakupalvelimen avulla. Tunnin asiasisältö oli hyvin rajattu, ja ryhmä pieni, joten yksilöohjaukseen oli hyvin aikaa. Ryhmä on myös hyvin sosiaalinen ja he auttavat luontevasti toisiaan. Osalle jäi aikaa lukea myös omat sähköpostinsa.

Tietokoneluokassa ei ollut enää opettajan ohjaamaa yhteenvetoa ja saattoi olla, että joillekin oppilaille jäi hieman sekavat ajatukset tehtävän merkityksellisyydestä. Mielestäni aina kun oppilaiden kanssa lähdetään "surffailemaan" internetiin tulisi tunnin lopussa pitää lyhyt selkeyttävä yhteenveto tunnista. Tämä yhteenveto oli vasta käsityöluokassa jälkimmäisen oppitunnin lopussa ja se selkeytti oppilaille suunnittelun tärkeyttä. Pari alkoi jo suunnitella oman vaatteen kuvausjärjestelyjä. Lopuksi käytiin läpi myös tekijänoikeuksia kuvien käytössä.

Tarkoituksena on siis kuvata oppilaiden valmistamat vaatteet kevään aikana ja vaihtaa omat kuvat diaesitykseen, joka lopuksi katsotaan omassa luokassa catwalk -musiikin tahdissa.

 

Suunnitelma julkaistu alunperin Helsingin kaupungin
opetusviraston intranetissä Mediakeskuksen toimesta.
Suunnitelma Käspaikassa/Punomossa tekijän luvalla.

 

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!