Kestävä käsityö - Käsityön kestävyyden arviointitaulukko


ALKU

INFO
KESTÄVÄN
KÄSITYÖN
OPAS

- Kestävän käsityön kartta
- Termit tutuiksi
[SUUNNITTELE HUOLELLA]
- Vähennä jätettä
- Vinkkejä materiaaliostoksille
- Suunnittelijan muistilista
[ESITTELYSSÄ UUDET MATERIAALIT]
[KÄSITYÖN YLIJÄÄMÄMATERIAALIT]
[LAADUKAS KÄSITYÖ]
- Miten teen laadukkaan käsityötuotteen?
- Tekijän muistilista
[MERKITYKSELLINEN KÄSITYÖTUOTE]
- Hyvinvointia & vaikuttamista
[KÄSITYÖN KESTÄVYYDEN ARVIOINTITAULUKKO]

Koko Kestävän käsityön opas pdf-versiona


Taulukko auttaa hahmottamaan, miten monia eri tekijöitä kestävän käsityön kokonaisuuteen liittyy.
Kestävää käsityötä voi tarkastella monesta eri näkökulmasta, eikä kaikkia näkökulmia ole mahdollista ottaa aina huomioon yhtä aikaa.

Taulukon avulla omien käsitöiden kestävyyttä voi arvioida ja pohtia, ja tarkastella, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon seuraavaa käsityöprojektia suunnitellessa.

[KÄSITYÖN KESTÄVYYDEN ARVIOINTITAULUKKO] Suunnittelu Valmistus Käyttö Poisto
Ekologinen Materiaali on uusiokäytetty.

Materiaali on laadukas.

Ennen valmistusta on kokeiltu ja valittu tähän käsityöhön sopivat materiaalit ja työtavat.

Tuote on ajaton.

Tuote / osa siitä on tuunattu.

Tuote on huolellisesti valmistettu.

Materiaalia on käytetty niin, että turhaa hukkaa ei synny.

Tuotetta voi huoltaa ja korjata tarvittaessa.

Tuote on monikäyttöinen.

Materiaali on tuotteen käyttötarkoitukseen sopivaa.

Käytön jälkeen tuote on mahdollista kierrättää tai uusiokäyttää.

Tuotteen osat ja/tai tekemisestä syntyneet jätteet on mahdollista lajitella tai käyttää toiseen tuotteeseen.

Sosiaalinen Käsityön/tuotteen avulla on haluttu ilmaista jotakin.

Käsityöllä on haluttu ottaa kantaa.

Käsityön tekeminen tuotti mielihyvää.

Materiaalit on tuotettu ihmis- ja eläinystävällisesti.

Työturvallisuus on huomioitu valmistusprosessin aikana.

Tuote sopii käyttäjälleen. Syntyneet jätteet on hävitetty niin, ettei ympäristölle tai ihmisille aiheudu vahinkoja.
Taloudellinen Materiaalit on hankittu läheltä, esim. paikalliselta yrittäjältä.

Tuote on suunniteltu soveltumaan moneen eri käyttötarkoitukseen.

Työvälineet ja työtavat on valittu materiaalien mukaan.

Tuote on tehty valmiiksi.

Tuote on käytännöllinen ja hyödyllinen.

Tuote on pitkäikäinen.

 
Kulttuurinen Olen pohtinut tuotteen ja tekemisen merkitystä itselleni. Tuote on valmistettu perinteisin käsityömenetelmin.

Tuotetta tehdessä opin uutta.

Tuotteen käyttö vaalii kulttuurista perintöä ja perinteitä.

Käsityötaito halutaan siirtää sukupolveltatoiselle.

 

Klikkaa ja tulosta arviointitaulukko kuvana:

Jaa somessa:

Kirjaudu Punomoon

Ei vielä Punomo tiliä? Rekisteröidy alla

Anna palautetta

Käyttäjiemme palaute auttaa Punomon kehittämisessä. Anna palautetta alla.