Nuken suunnittelu- ja valmistusprosessi


Esittelemme Turun Puolalanmäen koulun 7. luokkien tekstiilityön suunnittelutehtävää. Tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Unicefin Anna & Toivo -projektin nukke. Käytämme suunnittelussa ja valmistuksessa tutkivan oppimisen menetelmiä.


TEHTÄVÄNÄ ON SUUNNITELLA JA VALMISTAA PERSOONALLINEN NUKKEsuunni2

Nuken voi halutessaan adoptoida Unicefin Anna & Toivo -projektin hyväksi. Jokaiselle nukelle kehittyy suunnitteluprosessin aikana persoonallisuus. Nuken persoonallisuudesta, kansalaisuudesta, harrastuksista, ammatista tms. kerrotaan suunnittelijan kuvaamassa nuken elämänkerrassa.

SUUNNITTELUPROSESSI ETENEE TUTKIVAN OPPIMISEN MALLIN MUKAISESTI

jaettu_asiantuntijuus

http://www.hyvan.helsinki.fi/tutkiva/

Suunnittelutehtävänä on Anna & Toivo -nuken valmistus.
Vaikka jokainen oppilas valmistaa oman nuken, ryhmän tuki auttaa kriittisessä arvioinnissa, tiedonhankinnassa ja ongelmien ratkaisussa.

Portti-verkkoalusta toimii oppimisympäristönä, jossa käydään keskusteluja, tallennetaan omia tiedostoja aiheesta ja julkaistaan aiheeseen liittyvää materiaalia.
Koko projektista kootaan portfolio.

KÄYTETTÄVÄT MATERIAALIT

Nuken valmistuksessa käytettävät materiaalit valitaan suunnitelmien mukaan.

Kaikki tekniikat ja materiaalit ovat käytettävissä.
Nukelle voi ommella, kutoa, virkata, neuloa tai huovuttaa vaatteet ja tarvittavat asusteet.

Unicefin Anna & Toivo -projektissa suositellaan käytettäväksi kierrätysmateriaaleja.
Oppilaat voivat halutessaan tuoda omia materiaaleja. Koulussa käytämme varastosta löytyvää materiaalia.

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Tutkivan oppimisen malliin  kuuluu jaettu asiantuntijuus, jonka lähtäkohtana on ryhmässä työskenteleminen.
Jokainen oppilas kuuluu pienryhmään, joka toimii tukena suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Ryhmässä käydään keskusteluja ongelmakohdista, arvioidaan läydettyjä materiaaleja ja tietoja, arvioidaan luonnoksia sekä kannustetaan ryhmän jäseniä prosessissa.

Portti-verkkoalusta toimii  julkaisu paikkana, keskustelufoorumina ja oppilaan portfoliona. Porttiin tallennetaan tekstejä, valokuvia, luonnoksia, keskusteluista tallennettuja osia... Porttiin tallennetaan kaikkea mahdollista projektin aikana kerääntyvää materiaalia.

Kevään 2003 7. luokkien materiaalitiedon ryhmätehtävät tallennettiin porttiin ja julkaistiin Puolalanmäen koulun tekstiilityän kansioon. Tehtävää jatketaan nuken suunnitteluprosessissa siten, että jokainen toimii oman aihealueensa asiantuntijana. Asiantuntijat pyrkivät vastaamaan heille esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset esitetään Portissa keskustelualueella.

PORTFOLIO

  • Portfolio esittelee oppilaan osaamista ja kehittymistä sekä suunnittelu- ja valmistusprosessia.
  • Portfolioon kerätään kaikkea mahdollista materiaalia Anna & Toivo -nuken suunnittelu- ja valmistusprosessista.
  • Tässä tehtävässä portfolion voi koota kokonaan verkkoalustalle. Vaihtoehtoisesti portfolion voi koota erilliseksi kokonaisuudeksi, johon kootaan verkkoalustalle kerääntyneet tiedostot ja muu materiaali. Portfolio voi siis olla myös esimerkiksi kansio, juliste, vihko, salkku...

GALLERIA

MOTIVOINTI

Arvausleikissä arvailtiin esineitä kysellen. "Tunnustelija" sai käteensä pienen esineen selkänsä taakse. "Kyselijät" selvittivät esineen materiaalin, muodon, koon tai käyttötarkoituksen.

Miellekarttaan kerättiin aiheita, jotka voisivat liittyä nuken "elämänkertaan" ja joista voisi hankkia lisää tietoa.

Jokainen valmistaa oman nuken. Kuitenkin ryhmätyöskentely on osana suunnittelu- ja valmistusprosessia. Ryhmän jäsenet antavat toisilleen tukea ja vinkkejä.

LLpieni

miellekartta

suunnittelua

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Nukelle suunnitellaan tarina, jossa kerrotaan nuken henkilötietoja.
Nukesta kerrotaan esimerkiksi harrastuksista, perheestä, elinympäristöstä, aikakaudesta tms. Näistä tiedoista etsitään tekstitietoa, kuvia, tarinoita, videoita tms.

ONGELMA-ALUEET

Pohdimme yhdessä aiheita, joita joutuu miettimään tai selvittämään nukkea suunniteltaessa. Tämän pohjalta jokainen oppilas mietti oman nuken suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Jokainen oli tässä vaiheessa jo tehnyt idealuonnoksen valmistettavasta nukesta.

 Aiheina mm.

baletti3

cheerleader

intiaani

eskimo

aboriginal

LUONNOKSIA Moona-ajatuskartta Moona-luonnos
VALOKUVIA TYÖVAIHEISTA

viivi

ompelua1

maria
 VALMIITA TÖITÄ 

 LINKIT

UNICEF http://www.unicef.fi

NUKET https://punomo.fi/kategoria/valmistusohjeita-ja-ideoita/lelut-ja-harrastusvalineet/nuket-nallet/

Päivi Aalto 2003
Päivitys 10/2015 Punomon toimitus
Jaa somessa:

Kirjaudu Punomoon

Ei vielä Punomo tiliä? Rekisteröidy alla

Anna palautetta

Käyttäjiemme palaute auttaa Punomon kehittämisessä. Anna palautetta alla.