Käsityökurkkaus - käsityön opetusmateriaalia varhaiskasvatukseen


Tervetuloa Käsityökurkkaukseen!

Tälle sivustolle on koottu ideoita alle kouluikäisten lasten käsityönopetukseen.

etusivu

Mitä tarjottavaa käsityöllä voisi olla alle kouluikäiselle lapselle?

Kuinka käsityön mahdollisuudet näkyvät varhaiskasvatuksessa?

Näiden kysymysten innoittamana aloin kehittämään opetusmateriaalia varhaiskasvatuksen käsityönopetukseen. Päiväkodin arjessa olen saanut huomata lasten nauttivan saadessaan tuottaa uutta käsillään ja ilmentäessään luovuuttaan erilaisin menetelmin. Lapset ovat innokkaasti mukana käsityöllisessä toiminnassa ja mielellään kokeilevat heille uusia tekniikoita. He nauttivat käsillä tekemisestä ja oppimiskokemuksia saa syntyä.

Näen hyvin merkitykselliseksi tuoda käsityöllisiä projekteja alle kouluikäisten lasten arkeen, jossa päiväkodilla on usean lapsen kohdalla merkittävä paikkansa. Käsityö prosesseineen voi koskettaa monia lapsen kehitykselle merkityksellisiä osa-alueita, kuten kehon hahmottamiskykyä, hienomotoriikkaa, visuaalista hahmottamista ja keskittymiskykyä.

Sivustolle on poimittu muutamia ideoita ja käsityöllisten projektien toteutuskeinoja, joiden kautta käsityötä voitaisiin tehdä lapsille tutuksi päiväkodin arjessa. Opetusmateriaali on kehitetty yhteistoiminnassa kolmen lastentarhanopettajan kanssa. Sivustolla esiteltävät tekniikat ovat nousseet heidän materiaaliin kohdistuvista toiveistaan ja teoriakirjallisuuteen pohjautuen.

Opetusmateriaalin kehittäminen on osa käsityötieteen pro gradu -työtäni - viimeinen etappi matkalla kohti käsityönopettajuutta.

Toivon, että kehittämäni sivusto voi toimia työsi tukena ja antaa ideoita sekä ajatuksia siihen, kuinka käyttää käsityöllisiä tekniikoita alle kouluikäisten lasten parissa. Luomisen iloa!

 
Ystävällisin terveisin, Hanna Roininen


OHJEITA ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN KÄSITÖIHIN

Ompelu

Ompelun lähtökohtana ovat erilaiset pistot - niiden muodostamat rakenteet ja kokonaisuudet. Pistojen avulla voidaan muodostaa erilaisia tuotteita ja mieltä ilahduttavia esineitä. Ensin käymme läpi pistoharjoituksia, joiden kautta lapsi voi oppia ompelun perusperiaatteita. Pistoharjoitusten jälkeen on aika siirtyä ommellen tehtävien tuotteiden pariin.

Kudonta

Kudonta on moniulotteinen tekniikka - sen kautta voi toteuttaa monenlaisia pintoja ja tuotteita. Ensimmäisenä mieleen tulee maton kutominen. Katso linkki.

Ryijy

Ryijy on osa suomalaista kulttuuriperintöä. Alla olevasta linkistä pieni kurkistus tähän tekniikkaan.

Huovutus

Villasta on moneksi. Huovutus on noussut lähes hitiksi käsityötekniikoiden parissa ja sen sisällä on monia erilaisia tapoja tuottaa ilmavasta villasta tiivistä pintaa. Alla olevien linkkien kautta tarkastellaan neulahuovutusta ja märkähuovutusta - luoden molempien tekniikoiden kautta pienoisia tuotteita.


SOVELLUKSET

Käsityökurkkauksen ohjeet ja ideat noudattavat samaa kaavaa. Ne ovat tarkoitettu lähinnä opettajan tueksi. Arjessa on kuitenkin usein tarvetta erilaisiin sovellutuksiin, joiden kautta materiaalia voidaan käyttää vielä monipuolisemmin. KÄSITYÖKURKKAUS antaa hieman vinkkejä sovelluskeinoista niin esikouluikäisten lasten itsenäiseen työskentelyyn kuin erityislapsen opettamiseen. Näistä molempiin löytyy monia sovellutusmahdollisuuksia, joiden sopivuus mitataan käyttöhetkessä. Toivottavasti käsityökurkkauksen antamat vinkit voivat innostaa ja rohkaista uusiin lähestymistapoihin sekä auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia käsityön opetuksessa.

sovellukset

Esikouluikäisen itsenäiseen työskentelyyn

Esikouluikäiset lapset usein nauttivat itsenäisestä, ilman opettajan apua, tapahtuvasta työskentelystä. He iloitsevat selviytyessään itsenäisesti annetusta tehtävästä. Tämä myös vahvistaa heidän oppimistaan. On tärkeää, että itsenäisen työskentelyn tueksi annetaan riittävän selkeää ja johdonmukaista oppimateriaalia, jonka avulla lapsi voi työskentelyssään edetä.

KÄSITYÖKURKKAUS tuo esiin yhden esimerkin esikouluikäisen lapsen itsenäistä työskentelyä ohjaavasta materiaalista. Materiaaliksi on valittu yksi sivuston sisältämistä tekniikoista: ompelu. Materiaali ohjaa lasta valmistamaan itselleen pienen pussin. Opettajalla on valmiina 22 cm x 13 cm -kokoinen huopatilkku. Muut tarvittavat materiaalit ovat neula ja puuvillalanka.

Työskentelyn tueksi on tehty erillinen materiaali, jonka voit katsoa ja tulostaa tästä.

Vinkkejä erityistä tukea tarvitsevan lapsen opettamiseen

Erityistä tukea tarvitsevien lasten opetukseen tarvitaan usein eriytettyä materiaalia, joka on suhteutettu lapsen yksilölliseen taito- ja osaamistasoon. Erityisen tuen tarve voi koskea monia eri alueita - hienomotoriikkaa, käden ja silmän koordinaatiota. Eriyttäminen tapahtuu yksilöllisesti kyseessä olevaa lasta kuunnellen ja hänen taitotasoonsa tutustuen. KÄSITYÖKURKKAUS haluaa tuoda esiin muutaman yleisen ajatuksen suhteessa käsityönopetuksen eriyttämiseen.

Käsitöissä tarvitaan hienomotorisia taitoja, ja tämänkin sivuston sisältämät tekniikat kaipaavat rinnalleen tiettyä taitotasoa. Ompelutehtävissä ompelullisia kohtia voidaan helpottaa vaihtamalla niitä esimerkiksi liimaamiseen. Tällöin lapsi ei pääse niin syvälle käsityölliseen projektiin, mutta saa kuitenkin kosketuksen tekstiilimateriaaleihin ja tätä kautta voi laajentaa käsityöllistä maailmaansa. Huovutuksessa hän voi neulahuovutuksen sijaan tehdä avaimenperän märkähuovutuksella - huovuttaen veden ja saippuan kanssa muotin sisällä. Samalla tavalla lapsi voi muiden märkähuovuttaessa palloja huovuttaa tasohuovutusta. Yleisesti eri tekniikoissa kannattaa huomioida liikkeiden suurempien linjojen suosiminen. Kudonnassa harvemmassa olevat loimilangat, ompeluharjoituksissa isommat tilkut jne.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla on usein tärkeää, että hän saa ilmaista itseään käsitöiden ja askartelun avulla. Tämän vuoksi käsityöllisten projektien toteuttaminen heidän kohdalla on erityisen tärkeää.

  
Hanna Roininen 2009

Jaa somessa:

Kirjaudu Punomoon

Ei vielä Punomo tiliä? Rekisteröidy alla

Anna palautetta

Käyttäjiemme palaute auttaa Punomon kehittämisessä. Anna palautetta alla.