OKSAT POIS!  Kasvivärjäystä ja oksakudontaa  -kurssi työväenopistoon

Kurssilla värjätään villalankoja luonnosta saatavilla väriaineilla ja värjättyjä lankoja hyödynnetään oksakudonnan kudemateriaaleina. Värjäyksessä käytetään avokadoa, pajua ja raparperia, jotka sisältävät ns. luonnonpuretteita, eli niiden kanssa ei tarvita ylimääräisiä pureteaineita. Oksakudonta on tekniikka, jossa kudotaan oksahaaraan luotuun loimeen erilaisia kudonnan tekniikoita yhdistelevä koristetekstiili. 

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu aikuisille työväenopiston opiskelijoille, joita kiinnostaa kasvivärjäys ja oksakudonta. Kurssi sopii niin aloitteleville käsityöntekijöille kuin kokeneemmille harrastajille, jotka haluavat kokeilla soveltavia käsityötekniikoita. 

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri: Opintokokonaisuudessa yhdistyvät ekologisuus, elinikäinen oppiminen ja ajatus yksilön hyvinvoinnin tukemisesta käsityön avulla. Osallistujilla on mahdollisuus tuoda omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan käsiteltävistä aiheista esille kurssin edetessä ja rakentaa niiden kautta pohjaa omalle oppimiselleen. Kurssille pyritään luomaan keskusteleva, toiset huomioiva ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. 

Opintokokonaisuuden tavoitteet: Kurssin tavoitteena on lisätä tietoa kasvivärjäyksestä ja oksakudonnasta sekä yleisesti luonnonmateriaalien hyödyntämisestä käsitöissä. Kurssilla opiskelijat löytävät uusia tapoja yhdistää käsitöitä ympäröivään maailmaan, esimerkiksi metsässä liikkuminen ja biojätteiden lajittelu saa kurssin myötä uusia näkökulmia. Kurssilla sivutaan myös historiaa, niin kudonnan kuin kasvivärjäyksen puitteissa. Kurssi olla matalan kynnyksen käsityökurssi, jolle ei vaadita ennakko-osaamista.  

Opintokokonaisuuden tehtävät:  

  • Kasvivärjäys avokadolla, pajulla ja raparperilla (luonnonväriaineiden käyttö langan värjäämisessä) 
  • Oksakudonta (oksan valmistelu, loimen luominen, kudonta sekä ryijysolmut) 
  • Oman kudontatyön suunnittelu   

Opintokokonaisuuden aihealueet:  

  • Mitä on kasvivärjäys: toimintatavat, materiaalit, pureteaineet, tarvikkeet.  
  • Mitä on oksakudonta: loimi ja kude, materiaalit, tekniikat (esim. ryijysolmu ja kuvakudos), joilla saa elävyyttä pintaan 
  • Suunnittelu huomioiden materiaalien värimaailma ja oksan muoto, kurssilla sivutaan lyhyesti erilaisia tekniikoita suunnittelun tueksi 

Kurssin käsityötekniikka: Kudonta. 

Oppi- ja virikemateriaalit: Kirjalliset ohjeet kasvivärjäykseen ja oksakudontaan. Inspiroivat esimerkit sekä avokadon, pajun ja raparperin värjäystuloksista että oksakudonnasta.  

Opintokokonaisuuden laajuus: Kurssi on kolmen perättäisen lauantaipäivän kurssikokonaisuus, lisäksi kurssiin kuuluu 2h alkuinfo. Kurssi aloitetaan alkuinfolla, jossa käydään lyhyesti läpi millaisia oksia ja luonnonmateriaaleja kurssilaiset voivat kerätä kurssia varten. Varsinainen kurssi alkaa noin 2 viikon päästä alkuinfosta ja toteutuu siis kolmena perättäisenä lauantaipäivänä klo 10-15. Ensimmäisenä kurssipäivänä perehdytään kasvivärjäykseen, eri väriaineisiin ja värjäystapoihin. Päivän aikana värjätään lankoja eri tavoin ja lisäksi valmistellaan joitakin lankoja kylmävärjäykseen viikoksi. Seuraavana kurssipäivänä huuhdellaan kylmävärjätyt langat sekä perehdytään kudontaan, sen eri tekniikoihin sekä oksakudontaan. Valmistellaan oksa ja luodaan loimi. Kolmantena lauantaina suunnitellaan muutaman suunnittelutehtävää hyödyntäen oma oksakudontatyö ja kudotaan työ valmiiksi tai niin valmiiksi kuin kurssin aikana ehditään.  

 Linkkejä: 

Huom! Hakusanoilla branch weaving, “natural dyeing avocado, natural dyeing willow ja natural dyeing rhubarb löytyy paljon inspiraatiokuvia sekä tutoriaalivideoita oksakudonnasta ja avokadolla, pajulla ja raparperilla värjäyksestä!


Mainos kurssista joka varten opinkokonaisuus on alun perin suunniteltu.

Ks. Julkaisu alkuperäisenä.