Teknisten ratkaisujen suunnittelu käsityöprosessissa

tekn-rak

MITÄ TEKNINEN SUUNNITTELU KÄSITYÖPROSESSISSA JA ERITYISESTI NEULONNASSA TARKOITTAA?

Käsityöllisessä suunnitteluprosessissa kulkee visuaalisen suunnittelun rinnalla ja siihen kietoutuneena työn tekninen suunnittelu.
Kun visuaalisessa suunnittelussa keskitytään ulkomuotokysymyksiin, niin teknisessä suunnittelussa ratkaistaan, miten visuaalinen suunnitelma saadaan käsityöteknisesti toteutettua.
Neuleiden suunnittelussa sovellettava käsityötekniikka on neulostekniikka.

EI TOISTA ILMAN TOISTA!
Onnistuneessa ja hallitussa käsityöllisessä suunnitteluprosessista visuaalinen suunnittelu ja tekninen suunnittelu etenevät samanaikaisesti. Käsityötekstiilin suunnittelija ja tuotteen tekijä kun ovat yksi ja sama henkilö! Kun suunnittelija hallitsee käsityötekniikan ja sen asettamat esteet ja rajoitukset, hän osaa jo visuaaliseen puoleen liittyviä ratkaisuja miettiessään karsia pois toteutuksen kannalta mahdottomat ideat. Toisaalta hän osaa myös hyödyntää tekniikan omia erityismahdollisuuksia.

KOKEMALLA JA TEKEMÄLLÄ SISÄLLE KÄSITYÖN SYVIMPÄÄN OLEMUKSEEN!
Aloitteleva, vielä harjaantumaton neuloja, jolle tekniikka on uusi ja osin kokonaan tuntematon, voi neuletta suunnitellessaan päätyä mahdottomuuksiin. Kuvitelma siitä, mitä neulomalla voi tehdä ja myös liian suuret luulot omista taidosta, voivat aiheuttaa takaiskuja.

KOKEMUS OPETTAA JA TEKEMÄLLÄ OPPII! VIELÄPÄ KANTAPÄÄN KAUTTA ;)
Käsityössä - jos missä - tuo pitää paikkansa. Tarvitaan toistoja, otteiden hiontaa ja myös kokemusta virheistä - virheiden hallintataitoa - ennenkuin kehittyy todellinen käsityöntaitaja. Osaaminen ei tarkoita siis vain teknistä, rutiininomaista tekemisen taitamista, vaan osaaja myös ymmärtää käsityön syvintä olemusta ja hallitsee koko käsityöprosessia!

Suunnittelijan roolista enemmän Neulonnan suunnittelu »  Suunnittelun lähtökohdat


NEULEIDEN TEKNISEN SUUNNITTELUN OSATEKIJÄT

Neuleiden suunnittelussa ratkaistavia teknisiä kysymyksiä ovat:
• suunniteltujen neulostyyppien soveltuvuuden ja neulomistaidon varmistaminen
• valitulle langalle sopivan neuletiheyden testaus, sopiva puikkokoko
• langan ja sen raaka-aineen käyttötarkoituksenmukaisuus
• työhön sopivat puikkotyypit
• neuletiheys- ja silmukkamäärälaskelmat
• neuletyön koko ja mitoitus, tarvittavat mittaukset, laskelmat ja piirrokset
• neuletyön muodon toteuttamiseen tarvittavat ratkaisut: saumat, kavennukset, lisäykset
• mitä neuletyyppiä tulee neuleen reunuksiin, aloitus- ja päätösreunoille
• mahdollisten saumojen ompeluratkaisut
• muun kuin neulomalla tehtävän koristelun tekninen toteuttaminen
• viimeistelyn vaatimat ratkaisut

Teksti, julkaisu Pirjo Sinervo

Tallenna

Jaa somessa:

Kirjaudu Punomoon

Ei vielä Punomo tiliä? Rekisteröidy alla

Anna palautetta

Käyttäjiemme palaute auttaa Punomon kehittämisessä. Anna palautetta alla.