TVT käsityön opetuksessa: Tekstiilimateriaalit 6 lk


Tekstiilimateriaalit 6 lk

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa.
Esimerkki sovellettavaksi.

OPPIAINE:                                  KÄSITYÖ / tekstiilityö
Tehtävän nimi / aihe:                      tekstiilimateriaalit
Sopivin luokka-aste:                       6 lk
Tehtävän tekemiseen kuluva aika:  1-2 h

TEHTÄVÄN TAVOITE
Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5−9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa (OPS 5-9 lk).
Lisäksi OPS:issa yksi keskeisiä sisältöjä 5-6 luokilla on materiaali- ja kuluttajatietous.
Tavoitteena on siis, että oppilas oppii erottamaan eri tekstiilikuituja toisistaan ja ymmärtää, missä käyttötarkoituksessa eri kuidut ovat käyttökelpoisia.
Tieto- ja viestintäteknisesti opitaan itsenäistä/ohjattua tiedonhakua verkosta.

TUNTISUUNNITELMA
Tunnin alkuun työskentelyä käsityöluokassa
* erilaisten tekstiilikuitujen nimeäminen aikaisempien tietojen perusteella
* kuitujen nimeäminen taululle taulukkomuotoisesti, jolloin saadaan esille erottelu: kasvikuidut/eläinkuidut sekä käsiteltävät kuidut: puuvilla, pellava, villa ja silkki oikeille kohdille.
* voidaan ottaa esille myös jako: luonnonkuidut/tekokuidut
* katsellaan ja tunnustellaan erilaisia kuitunäytteitä. Opetellaan tunnistamaan niitä ja ryhmitellään näytteet taulukon mukaisesti.

Siirrytään tietokoneluokkaan tai muualle koneiden ääreen.

Kerrataan opittua koneen avulla.

Tutustutaan ensin Käspaikka-sivustoon, jos se ei ole entuudestaan tuttu Punomo.fi »
Miten sivuilla päästään eteenpäin, mitä tarkoittaa pajat…
Etsitään sitten sopivia sivuja, joilla kerrotaan tekstiilikuiduista.
Oppilaat etsivät itse sopivia sivuja. (Mistä löytyisi materiaalitietoja? Etsi sopivia sivuja.)

Seuraavassa on joitakin sivuja, joita kannattaa tarkastella:
* TEMATI - tekstiilimateriaalitietoutta ala-asteelle (linkki vanhentunut)
Erittäin hyvä, perustiedot sisältävä sivusta, josta löytyy myös tehtäviä  

* Tuhatjalkaisen  Tuhatjalkaisen tarinat »
Humoristinen sivusto, tietoa unohtamatta

* Puuvillatehtaan Selma Selma »
Puuvillatietoa vähän toisella tavalla. Historiaa ja puuvillan teollista jalostamista. Myös tehtäviä.

* Pellavan käsittelyä ja työmenetelmiä Pellava-sivusto »

Kotitehtäväksi tulee suunnitella itselle kouluvaate.
Se pitää piirtää ja miettiä vaatteeseen /vaatteisiin sopivat materiaalit.
Kotona tulee myös laatia vaatteelle sopiva hoito-ohje materiaalin mukaan.

 

TEKIJÄ: Tiina Hytti 2007

 

Jaa somessa:

Kirjaudu Punomoon

Ei vielä Punomo tiliä? Rekisteröidy alla

Anna palautetta

Käyttäjiemme palaute auttaa Punomon kehittämisessä. Anna palautetta alla.