Mallar och fixturer


EN HANDLEDNING I TILLVERKNING AV FÖRSMALLAR


PÅRITNINGSMALL

Dessa används för påritning av svängda detaljer som t.ex. stolsben på råmaterialet. Detta underlättar och påskyndar ritning och utsågning av detaljerna. Mallen görs oftast enligt färdigmått. Arbetsämn för vidare bearbetning stöts till vid utsågning. Vid massproduktion kan mallen tillverkas med arbetsämn.

Mallen tillverkas i tunn plywood eller hård fiberskiva. Mallens utförande bör vara exakt och är avgörande får att erhålla ett lyckat slutresultat.


Detaljens svängda former verförs från ritning till mall genom att limma på en kopia av ritning eller verföring genom kalkering. Med ritspet punkta genom ritning till mall är en tredje möjlighet, något ovanlig metod men exakt.


FÖRSMALLAR

Hållbarhet och säkerhet av största vikt tillverkningen av försmall. Dess uppgift är att säkert fixera den detalj som skall form fårsas. Samt ge användaren ett säkert grepputrymmen vid försningsoperation.

Försmallen utarbetas enligt påritningsmallens form. Lämpligt material för fåsmall är MDF-skiva, plywood eller spänskiva som då behöver förstärkas med massiv träkant för att ge en starkare slityta.

Mallens storlek varierar givetvis beroende på detaljen som skall fårsas. Generellt kan sägas att mallen bör vara så stor att den känns stabil på försbordet. Mallen bör vara 150-200 mm längre än detaljen, för att erhålla ordentlig anläggning mot mallringen före förskuttern  börjar avverkningen på arbetsstycket.  

Snabbspännare används i allmänhet för fastspänning av arbetsstycket. Ger en sker fastsättning samt enkelt byte av arbetsstycke.


TIPS och BILDER

Ett alternativ till snabbspännare kan i vissa fall vara att skruva fast detaljen, med ordentligt försänkta skruvar. Kan användas t.ex vid försning av svängda lädfronter.
Stoppklotsar och andra stödklotsar bör limmas och skruvas för att minimera risken för att slitas bort. Dessa kan tillverkas med "spänsamlare" i form av en falsad nedrekant. Ställskruvar underlättar inpostning av detaljen som skall fårsas.
Eller kantförsning av bordsskiva.
Oftast fungerar snabbspännarna även som handtag, men i vissa fall kan det vara motiverat att använda speciella grepplister.
Stora försmallar kan förses med glidlister för att minska friktionen mot bordet.
Genom att forma mallens båda kanter kan den utnyttjas maximalt och effektiverar arbetet samtidigt.
Vid försning mot anhåll kan en styrfixtur vara till nytta för att stabilisera detaljen mot utmatningsanhållet.
Exempel på försmall för tillverkning av konade ben.
Mall för försning av sexkant form på svarvad pelare.

Bilderna som följer visar exmpel framställning av stolsben.


Mallar och fixturer finns i en oändlig mängd av variationer. Det är den egna fantasin och kreativiteten som sätter begärnsningarna. I många fall får man igen den tid som sätts på tillverkningen av mallen i slutet av arbetet. Väl utförda mallar och fixturer garanterar ett bra slutresultat med mindre efterbearbetning.

Detta lärobjekt är tillverkat för hantverk och konstindustribranschens snickeri studerande av Gösta Såmros,lektor i möbelsnickeri Svenska Yrkesinstitutet.

Jaa somessa:

Kirjaudu Punomoon

Ei vielä Punomo tiliä? Rekisteröidy alla

Anna palautetta

Käyttäjiemme palaute auttaa Punomon kehittämisessä. Anna palautetta alla.