Julkaisija: Helsingin yliopisto Käsityötiede

Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua