Julkaisija: Työryhmä Raija Knuutila - Anttila Valtola - Pirjo Sinervo

Tuulta purjeisiin - meriaiheisen kilpailun oppilastyöt