Julkaisija: Kröger Tarja - Pöllänen Sinikka

Kokonainen käsityö, kokonainen käsityöprosessi - Mitä se tarkoittaa?