Julkaisija: Malinen Marjo

Ryhmätyö – tekstiilikuidut. Group work- textile fibres