Tekijä: Pöllänen Sinikka - Kröger Tarja

Käsityön erilaiset merkitykset opetuksen perustana

Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön

Yhteistyössä Punomon kanssa