Yliopistonlehtori Tarja Kröger tarjoaa tämän videoluennon ja se on aiheeltaan sopiva ihan kaikille.

Luennoitsija aloittaa ottamalle esille asioita, jotka ovat saaneet hänet pysähtymään ja miettimään vaatekaapin sisällön vastuullisuutta. ”Stop-merkkien” jälkeen luennoitsija ”pystyttää tienviittoja”, joiden avulla on löytänyt lähemmäksi vastuullista vaatekaappia.

Käynnistä video


Luennolla esitetyt diat pdf-tiedostona - linkit ovat toimivia:


Videolla viitataan webinaarin chatissä olleisiin lisäaineistoihin:

Ostokriteerit: Vastuulliset toimijat

Kysymyksiä esityksen aiheeseen liittyen

Dia 6: Mitä minä siis voin tehdä vaatekaappini sisällölle?
Onko sinulla parhaillaan päälläsi pusero tms., joka on
- yli 4 vuotta vanha
- 2-4 vuotta vanha
- alle 2 vuotta vanha

Dia 8: Mikä on asenteeni korjaamiseen?
Onko sinulla parhaillaan päälläsi
- jotain paikattua
- jotain parsittua
- vaate, jonka vetoketju on korjattu tai vaihdettu
- vaate, jota on pidennetty tai lyhennetty
- vaate, jota on jotenkin muuten korjattu tai uudistettu

Dia 17: Tarvitsenko uuden vaatteen? Ostomotiivini?
Onko päälläsi parhaillaan
- heräteostos
- harkittu ostos
- lempivaate
- vaate, johon liittyy muistoja tai tarina
- lainavaate


Tietolähteitä


Tieteellisiä julkaisuja ja raportteja

•Dahlbo, H., Aalto, K., Salmenperä, H., Eskelinen, H., Pennanen, J., Sippola, K. & Huopalainen, M. 2015. Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa. Ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 4/2015. http://hdl.handle.net/10138/155612   

•Berg, A., Räisänen, M. & Salo, H. (toim.) 2020. Kiertotalouden tieto käyttöön – kahdeksan keskeistä teemaa ja uudet tietotarpeet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2020. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/310568/SYKEra_6_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

•Heikkilä, P. (toim.), Cura, K., Heikkilä, J., Hinkka, V., Ikonen, T., Kamppuri, T., Knuutila, H., Kokko, M., Lankiniemi, S., Lehtinen, L., Mäkiö, I., Pitkänen, M. (toim.), Saarimäki, E., Virta, M., Zitting, J. & Harlin, A. 2019. Telaketju: Towards Circularity of Textiles. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Research Report, No: VTT-R-00062-19. https://cris.vtt.fi/en/publications/telaketju-towards-circularity-of-textiles 

•Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H. et al. The environmental price of fast fashion. Nat Rev Earth Environ1, 189–200 (2020). https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9

•Salo, H., Suikkanen, J. & Nissinen, A. 2019. Use of ecodesign tools and expectations for Product Environmental Footprint: Case study of Nordic textile and IT companies. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1353668/FULLTEXT01.pdf

•Schmidt, A., Watson, D., Roos, S, Askham, C. & Poulsen, P. B. 2016. Gaining benefits from discarded textiles – LCA of different treatment pathways. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:957517/FULLTEXT02.pdf

•Suomen Teksiili & Muoti ry & Gaia Consulting Oy 2020: Hiilineutraali tekstiiliala –tiekartta. Loppuraportti. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stjm/uploads/20200610133352/STJM-Hiilineutraali-tekstiiliala-tiekartta_FINAL.pdf© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!