Jean Sibeliuksen (1865–1957) syntymän 150-juhlavuonna 2015 kuuluisan säveltäjän elämään liittyvät seikat nousivat suuren kiinnostuksen kohteeksi. Radio- ja TV-ohjelmissa valotettiin musiikin ohella niin Sibeliuksen ruoka- ja juomatottumuksia kuin hänen pukeutumistyyliään ja vaatetustaan. Kiinnostus Sibeliuksen vaatteisiin on ymmärrettävää, koska useissa aikalaismuisteluissa sekä Sibeliuksesta kirjoitetuissa teoksissa hänen todetaan olleen tyylitietoinen ja tarkka huolitellusta ulkoasustaan.

Toimittajien minulle esittämien Sibeliuksen pukeutumiseen liittyvien kysymysten ja vaatteiden analysointipyyntöjen johdosta ryhdyin tutkimaan, minkälaiselta Sibeliuksen pukeutuminen näyttäytyy valokuvien, säilyneiden vaatteiden sekä kirjallisten lähteiden perusteella. Toimittajat halusivat tietää, mitä Sibeliuksen vaatteet kertovat Sibeliuksesta henkilönä. Tämän johdosta tutkimuskohteekseni täsmentyi se, millaisiin vaatteisiin Sibelius pukeutui, mistä hän hankki vaatteensa, millaiselta Sibeliuksen pukeutuminen näyttäytyy suhteessa aikalaispukeutumiseen sekä siihen, millainen Sibeliuksen suhde pukeutumiseen ja vaatteisiin lähteiden perusteella oli. Koska yhtenä lähdeaineistona olivat Sibeliuksesta kirjoitetut teokset, tarkastelin myös sitä, minkälaisia tulkintoja Sibeliuksen pukeutumisesta on aiemmin tehty.

Minna Kaipainen

Avaa julkaisu Artefacta Esinetutkimusverkoston sivustosta: artefacta.fi/tutkimus/artefactum/8

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!