Oman nimikyltin suunnittelu


SUUNNITELMA TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMISESTÄ TEKNISEN TYÖN OPETUSTUOKIOSSA
OMAN NIMIKYLTIN SUUNNITTELU

Tekijä: Huttunen Jouko, 2004
Oppiaine: käsityö
Opetusryhmä: opetusryhmän koko 14, luokka-aste 7.lk

Opetuksen tavoitteet
Tavoitteena on opettaa oppilaille tietokoneen merkitystä apuvälineenä monimutkaisten teknisten ongelmien ratkaisemisessa. Kehittää heidän taitojaan erikoisohjelmien käytössä sekä avartaa heidän näkemystään yhteiskunnasta, jossa tietotekniikan merkitystä ei voida väheksyä.

Opetettava sisältö
Oman kansion luominen tietokoneelle ja omien työsuunnitelmien kirjaaminen. Tavoitteena koko kevätlukukauden kestävä tietokoneavusteinen itsearviointi ja työprosessin seuranta. Lopputuloksen kuvaaminen digitaalikameralla ja kuvan siirtäminen tiedostoon sekä muokkaaminen Paint Shop Pro-ohjelmalla.

Toisena opetuskokonaisuutena on oman nimikyltin suunnittelu Draw & Engrave- ohjelmalla ja työstäminen Bach-ohjelmalla. Oppilailla on apunaan muistilista polusta ja koko ryhmä on seurannut yhdessä kyltin teon alusta loppuun.

Jokainen oppilas tekee itselleen kansion, jota käytetään portfolio-tyyppisesti. Jokaisella oppitunnilla käytetään muutama minuutti oman työskentelyn dokumentointiin ja lopuksi valmiista tuotteesta otetaan digikameralla kuva, jota voidaan muokata kuvankäsittelyohjelmalla. Tavoitteena on myös oman työn suunnittelu käyttäen apuna tietotekniikan suomia mahdollisuuksia. Oppilaille näytetään myös mistä tietokannoista he löytävät tarvitsemaansa tietoa.

Opetustuokion rakenne ja toimintatavat
Ajankäyttö jakautuu koko lukuvuodelle. Nimikylttejä on tehty jo syksystä 2003 lähtien joka oppitunti. Oppilaat ovat työskennelleet usein pareittain koneella. Edistyneempi luokkatoveri on opastanut toista oppilasta. Opettaja on näin vapautunut ohjaamaan ja valvomaan muuta samanaikaisesti tapahtuvaa työskentelyä ja voinut sitten tarkastaa muutamalla kysymyksellä onko tehtävä suoritettu ja ymmärretty oikein.
Opetustilassa on yksi tietokone, jossa on CNC -jyrsimelle soveltuva suunnitteluohjelma. Saman tietokoneen kautta voidaan ohjata työstökoneen ohjausyksikköä. Koko ryhmälle opetettiin samanaikaisesti havainnollisesti ja näyttäen jokainen työvaihe. Ohjelmapolun pituuden vuoksi oppilailla oli suuria vaikeuksia muistaa oikea työjärjestys. Sen vuoksi valmistin polusta vaihe vaiheelta etenevän listan, jota seuraamalla pystyy valmistamaan esimerkin mukaisen ja kokoisen nimikyltin. Useimmissa tapauksissa oppilaat tyytyivätkin vain valitsemaan itse tekstin ja fontin.
Valinnaisaineryhmissä ylemmillä luokilla on päästy myös muutamien oppilaiden kohdalla soveltavaan työskentelyyn ja he ovat mm. siirtäneet kotona tekemäänsä vektorigrafiikkaa levykkeiltä työstöohjelmalle. Vaikeus on siis heterogeenisissä ryhmissä ja vaikeahkossa ohjelmassa.

Opetustuokion toteutuminen
Kuitenkin onnistuneet lopputulokset ovat olleet palkitsevia ja rohkaisseet jatkamaan tietotekniikan käyttöä. Jokaiselle oppilaalle tulee joko oma sukunimi kaiverrettuna puuhun tai jokin muu mieluinen teksti. Skeitti- deckien merkit ovat olleet suosittuja. Oppilas oppii käsittämään CNC- tekniikkaa ja hiukan automatiikan alkeita. Portfoliokansioiden tekeminen on vastaalussa ja oppilaille on esitelty tehtävä ja seuraavaksi alamme luomaan kansioita koneelle.

 

Suunnitelma julkaistu alunperin Helsingin kaupungin opetusviraston intranetissä Mediakeskuksen toimesta.
Suunnitelma Käspaikassa tekijän luvalla.

 

Jaa somessa:

Kirjaudu Punomoon

Ei vielä Punomo tiliä? Rekisteröidy alla

Anna palautetta

Käyttäjiemme palaute auttaa Punomon kehittämisessä. Anna palautetta alla.