vningen har sitt ursrung i det gamla Egypten, där man flätade korgar genom att korsa trådar med varandra. Vävning är en utveckling av flätkonsten.

 


Begrepp  &  redskap

Ränning De trådar som är uppspända i vävstolen.  
Inslag Den tråd du väver med.
Tuskaft Den enklaste bindningen.
Skyttel Det redskap du sätter inslagstråden på.
Trampa Den vävstolsdel du trampar på för att få skälet att bildas.  
Skäl Det mellanrum av ränningstrådar som bildas när en trampa trampas ner.
Spännare Det redskap som håller bredden på väven.  
Slagbom Den vävstolsdelen som drar åt inslaget.  
Väv Det tyg eller matta som bildas när du väver.  
Garnbom Den vävstolsdel där ränningstrådarna är upprullade  
Tygbom Den vävstolsdel där det vävda tyget upprullas  

 

Börja väva
1.
Sätt inslaget på skytteln.
2.
Trampa ner höger trampa.
3.
För skytteln från höger in i skälet.
4.
Trampa ner vänster trampa och dra åt inslaget med slagbommen.

5.
För skytteln från vänster in i skälet. Trampa ner höger trampa och dra åt inslaget med slagbommen.

6.
Upprepa punkt 3-5 några gånger tills ränningen är jämn.

 

Att väva
1.
Byt till rätt inslag på skytteln.
2.
Kontrollera spännarens bredd.
3.
Placera spännaren i kanten på väven. Kontrollera att spännaren är på väven.
 
4.
Påbörja den riktiga väven och byt inslagsfärger på skytteln enligt din plan.

5.
En bra kant får man genom att spänna inslaget i kanten med handen.

6.
En tät väv får man genom att låta inslaget gå i en lös båge till den andra ändan.

7.
Flytta spännaren en gång / 5 cm.

8.
Dra fram mera ränning genom att lösa på garnbommen och spänn ränningen från tygbomssidan.   

 

Sluta väva
För dagen:
 
1.
Tag loss spännaren
2.
Lossa på garnbommen
Den färdiga väven:

1.
Väv några inslag extra trasor som när du började väven.

2.
Tag loss spännaren och lossa på garnbommen.

3.
Klipp av ränningstrådar ca 10 st åt gången.
Knyt först ränningstrådarna mot vävstolen, därefter trådarna i den avslutade väven.
 
 

Av: Harriet Sandell, Maj Åberg-Hildén och Pia Lindberg

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!