KESKELTÄ ALOITETTU NELIÖ

Miten sileästä neuloksesta voi neuloa neliönmuotoisen kappaleen tasona, niin että se aloitetaan keskipisteestä ja edetään spiraalimaisesti suljettuna neuloksena? Lisäyskohtien on tarkoitus tulla jokaisen kulman puolittajille.

KUVA 1 Spiraalineliön suunnitelma.

Ongelma:
Miten tiheään lisäykset tulee sijoittaa, jotta spiraalineliö pysyy tasona?

Yksi ratkaisu:
Ensin tarvitaan kokeilutilkku ja siitä neuletiheysmittaus.

KUVA 2 Kokeilutilkku on skannattu kuvankäsittelyohjelmaan ja siihen on piirretty tasakylkinen suorakulmainen, kolmio BAC.

Esimerkkitapauksessa kokeilutilkku on skannattu kuvankäsittelyohjelmaan (KUVA 2) ja kuvaan on piirretty tasakylkinen suorakulmainen kolmio. Tämän BAC-kolmion kulma A vastaa neliön yhtä 45° sektoria.
Se on myös mallikerta, joka toistuu 8 kertaa ympäri koko neliön (8 x 45° = 360°). (KUVA 3)

KUVA 3 Kuvankäsittelyn keinoin kolmioista "neulottu" neliö on jo valmis! Jotain tämännäköistä pitäisi puikoillakin syntyä..

Kolmion sivut eli kateetit AB ja BC ovat kumpikin n. 5 cm. Lasketaan kuvasta neuletiheys 5 cm:llä:

     8 s = 5 cm
12 krs = 5 cm

KUVA 4 Mallikertakolmio neuleruudukkoon liitettynä.

KUVA 5 Mallikerrasta on piirretty ruutukuva ja siihen on merkitty lisäyskohdat sinisellä.

Kolmiomallikerta on liitetty havainnollisuuden vuoksi neuleruudukkoon (KUVA 4) ja siitä on myös piirretty ruudukkomallipiirros (KUVA 5).

Lisäykset

Jos neyletiheydestä lasketaan monenko kerroksen välein lisäykset on tehtävä saadaan

12 krs / 8 s = 1,5 krs/s

eli olisi lisättävä 1 s aina puolentoista kerroksen välein... Mutta sehän on mahdotonta!

Mahdollista sen sijaan on tehdä 3 krs:lla 2 s lisää. Lisäykset tehdään vuorotellen
*[2 x (+1s / 1 krs)] ja
[1 x (+1 s / 2 krs)]*,
jotta päästään likimäärin tuohon laskemalla saatuun tulokseen.

Ruudukkopiirrokseen (KUVA 5) on merkitty sinisellä lisäyssilmukat. Tämä lisäysratkaisu on saatu yksinkertaisesti kokeilemalla eli lisäyskohtia piirrettiin kuvaan kunnes tyydyttävä tulos löytyi. Samaan tulokseen voi päästä myös pelkästään päättelemälläkin.

Neulominen

Luodaan neljälle sukkapuikolle yht. 8 s (joka puikolla 2 s). Neulotaan yksi krs oikein. Aloitetaan lisäykset suunnitelman mukaan ja tehdään ne 1 s:n päähän jokaisen puikon alusta ja lopusta. Ks. Lisäys ed. krs:n silmukkapohjukasta. Kulmiin muodostuu 2 s:n silmukkaketjulävistäjät.


ULKOREUNALTA ALOITETTU NELIÖ

Neliön neulominen ulkoreunasta aloittaen on keskeltä aloittamisen vastakohta. Aluksi luodaan 4 x haluttua neliön sivun pittuutta vastaava määrä silmukoita. Silmukat jaetaan 4:lle puikolla ja neulotaan suljettua neulosta. Kavennukset tulevat jokaisen kulman puolittajan kummallekin puolelle joka toisella kerroksella. Ks. kaavio.

Ks. ohje: Tuplapatalappu

Tekijänoikeudet Punomo Networks Oy © 2020: Ammattikäyttöön tarvitset lisenssin »