Flätsnörning är en av flera laskningstekniker. Det är ett relativt enkelt sätt att dekorera läderprodukter. Som exempel kan nämnas knivslidor, bälten, telefonfodral, väskor, armband, hattar, mm.

Tillbehör

För att utföra flätsnörning behövs ej många verktyg. Något slag av gaffelmejsel, rak eller sned samt en liten rak skruvmejsel att förstora hålen i lädret med ifall de är för trånga är bra att ha. Även en träbit att ha under vid hålslagningen samt en hammare behövs.

Laskrem finns i olika kulörer och olika mängd per rulle. Mängden laskrem som går åt är svårdefinierad, men som tumregel kan väl sägas att längden på remmen får vara ca 8 x sömmens längd.​

 

Gaffelmejslar finns med olika antal tinnar och som raka eller vridna/sneda. En liten rak skruvmejsel, typ elektronikskruvmejsel är bra.

Flätsnöring, första stygnet
 
Nedan följer en bildserie på hur första stygnet byggs upp. Det första stygnet skiljer sig från de övriga stygnen, vilka vi valt att kalla för fortsättningsstygn då de följande stygnens utförande sedan är exakt det samma, d.v.s. en upprepning. Länken nere på sidan för Er vidare till fortsättningsstygnen. Vill Ni titta närmare på bilderna så klicka på dem så får Ni dem förstorade.

1. Förstora hålen med en liten rak skruvmejsel vid behov. Tunna ut remändan och klipp den spetsig för lättare trädning. Träd laskremmen i andra hålet från vänster, ovanifrån ner, utan tvinn och med släta sidan uppåt. Lämna en ca 1,5 cm ända.
2. Träd laskremmen i första hålet från vänster, ovanifrån ner, utan tvinn och med släta sidan uppåt. Lämna öglan lös.
3. Träd laskremmen i tredje hålet från vänster, ovanifrån ner, utan tvinn och med släta sidan uppåt. Lämna öglan lös.
4. Träd remmen ovanifrån rakt ner mitt under stället där remmarna korsar varandra, utan tvinn, med släta sidan uppåt
5. Sätt lim på den ca. 1,5 cm långa remändans ludna sidan d.v.s. "moccasidan" närmast sömmen. Vik ändan så att den hamnar under den vänstra lösa öglan. Spänn vänstra öglan underifrån så att remändan spänns under stygnet och limmar fast. Kontrollera att remmen (A) som går rakt uppifrån ner under stygnkorset spänns under stygnen med den ludna undre remsidan uppåt.
6. Spänn den vänstra öglan uppåt över sömmen.
7. Sätt vänstra handens tumme på den spända vänstra öglan på sömmen så att den inte kan lösa upp sig. Börja spänna den högra öglan underifrån.
8. Spänn den högra öglan underifrån så hårt att den inte löser upp sig.
9. Lämna öglan från stygnet lös, men reglera den till lämplig liten storlek ca. 2 cm i diameter för lättare arbetsgång. Efter detta steg blir nu alla fortsättningsstygn lika. Det är viktigt att försöka spänna alla stygn lika hårt för att uppnå en jämn och fin söm.

Fortsättningsstygnen

Då första stygnet är färdigt görs nu fortsättningsstygnen alla på samma sätt tills vi kommer till avslutningsstygnet. För att titta närmare på bilderna kan Ni igen klickka på bilderna för att få dem förstorade. För att gå vidare till avslutningsstygnet kan Ni klicka på länken Avslutningsstygnet nere på sidan.

A. Träd laskremmen i följande tomma hål från vänster, ovanifrån ner, utan tvinn och med släta sidan uppåt.
B. Lämna öglan lös. Spänn tills ett symmetriskt stygnkors bildas.
C. Träd remmen ovanifrån rakt ner mitt under stället där remmarna korsar varandra, utan tvinn, med släta sidan uppåt
D. Dra igenom remmen tills tre lika stora remöglor bildas.  Härefter spänns stygnet lika som tidigare visats i bildserien Första stygnet bilderna

Om remmen tar slut under snörning tunnar man av en ca. 1,5 cm lång del av remändan. Det samma gör man med den rem man vill skarva till. Sedan limmar man de uttunnade ändarna mot varandra med släta sidan av remmen åt samma håll. På så sätt blir skarven ej tjockare än den övriga remmen. Då man sedan arbetar vidare bör man vara försiktig då man drar skarven igenom sömmen och t.ex. hjälpa till litet extra med skruvmejseln.

Avslutningsstygnet

Nu återstår endast att fästa sista remändan så har vi förhoppningsvis uppnått en fin söm. Igen kan Ni förstora bilderna genom att klicka på dem.

Träd remmen genom sista öglan utan tvinn och spänn sedan öglan underifrån i normal ordning.
Sätt lim på remmens ludna sida närmast ner mot sömmen.
Spänn remmen genom att dra i remändan. Limmet dras nu in i sömmen och biter fast. Klipp sedan av remändan längs med sömmen.

Made by: Tord Sundström & Patrik Rosenberg

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!