Sytykkeitä ja kimmokkeita
Käsityön, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen, käsityömuotoilu ja oppimateriaalin tuottaminen


Klikkaa kuvia!

 
Kä-Ki-Ku-oppimistyylin tai/ja Kä-Ki-Ku-metodin tutorointi, koonti ja kuvat: Eeva-Maija Lappalainen, käsityön, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen Kaukametsän opisto & Kajaanin yliopistokeskus, opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto
WWW-TOTEUTUS PIRJO SINERVO - Punomo

Tekijänoikeudet Käsityö Verkossa Ry © 2020: Ammattikäyttöön tarvitset lisenssin »