Emeritaprofessori Pirkko Anttilan omaelämäkerrallinen kirja:
Käsillä eletty elämä. Käsityökulttuurin jäljillä taidosta tieteeksi,
julkistettiin perjantaina 9.10.2015  Suomen käsityön museossa Jyväskylässä.

2015-10-kirjatarjous-pirkko-anttila-kansiLainaus julkistamistilaisuuden kutsusta:

"Kirjassaan Anttila luo sekä elämänkokemuksensa että saatujen tutkimustulosten pohjalta laajan kokonaiskuvan suomalaisen käsityökulttuurin luonteesta pohtien sen merkitystä monelta eri suunnalta.

Teos on monivivahteinen kehityskertomus siitä, miten ympyräkaupungin pikkutytöstä tuli kotiteollisuusopettaja, käsityön opettaja, kouluhallinnon virkamies, käsityön, luovan ilmaisun ja taiteen tutkija ja lopulta kansainvälisesti tunnustetun tieteenalan, käsityötieteen perustaja ja alan ensimmäinen oppituolin haltija Helsingin yliopistoon. Kertomus vie lukijansa lasten ja nuorten taito- ja taidekasvatusta kuten myös käsi- ja taideteollisuuden sekä muotoilun alojen ammattilaisten koulutusta ja tulevaisuutta koskevien ongelmien ja ajankohtaisten kysymysten ääreen.

Teoksesta nousee esille käsityöosaamisen merkitys sekä aineellisena että aineettomana kulttuuriperintönä ja psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tuottajana. Kädentaitojen merkitystä tarkastellaan myös kestävän talouden ja tulevaisuuden yhteiskunnassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi nousevan kiertotalouden kannalta."

 2015-10-kirjatarjous-pirkko-anttila-sisallys

978-952-235-929-2

nid.

Sivuja: 342 siv.

Mediapinta Oy

 

 

© 2021 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!