Kuluttajille myytävissä tekstiilituotteissa tulee olla hoito-ohje joko symbolein tai sanallisesti.
Siihen velvoittavat Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) ja Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004 ja Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta 1258/2001, 5 luku, 12a§.

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät

tekstiilien-hoitoohjesymbolit
Tiedot ja opastusta tekstiilituotteiden hoidosta annetaan vaivattomimmin tekstiiliin kiinnitettävillä hoito-ohjesymboleilla – yksinkertaisilla ja selkeillä merkinnöillä, joilla hoidosta voidaan kertoa tiivistetysti, yksiselitteisesti ja ilman kieliongelmia.

Merkit kertovat esimerkiksi soveltuvan pesu- ja silityslämpötilan sekä saako vaatetta pestä koneessa vai vaatiiko se kemiallisen pesun. Ginetex on rekisteröinyt tekstiilien hoito-ohjemerkintäjärjestelmän kansainvälisesti, ja symbolien käyttö edellyttää lupaa. Suomessa symbolijärjestelmän on rekisteröinyt Inspecta, joka myöntää merkkien käyttöluvat ja opastaa niiden käytössä.

Hoito-ohjemerkinnässä tulee olla vesipesun, valkaisun, rumpukuivauksen, silityksen ja kemiallisen pesun symbolit. Symbolien lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää lisätekstejä. Hoito-ohjeen lisäksi tekstiilituotteista on annettava muitakin tietoja. Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi on pakollisesti annettava tieto. Tuotteen alkuperämaa on vapaaehtoinen tieto, jota monet kuluttajat kuitenkin pitävät tärkeänä. Lisäksi ilmoitetaan kuitusisältö ja vaatteiden koko. Hoito-ohjemerkkien käyttölupaa anotaan hakemuslomakkeella. Haettaessa sitoudutaan TSL-ohjeistuksen mukaiseen hoito-ohjemerkkien käyttöön ja maksamaan käytön edellyttämä vuosimaksu.

Lähde http://www.inspecta.com/fi/Palvelut/Sertifiointi/Tuotesertifiointi/Tekstiilimerkinnat/

© 2021 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!