Julkaisija: Pöllänen Sinikka

Eri vammatyyppien huomioiminen käsityönopetuksessa Käsityö terapiana ja terapeuttisena toimintana Käsityö-oppiaine lapsen ja nuoren kasvussa ja kehityksessä Muotia kautta aikojen: Egyptistä 2000-luvulle Yhteinen käsityö sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta tarkasteltuna