Web-sivujen historian voidaan katsoa alkaneen jo 1965.

Hypertext
Xanadu on kuvitteellinen rakennus maailman parhaaksi sanotussa elokuvassa Citizen Kane (1941).
Xanadu oli myös projektin nimi jossa Ted Nelson kehitti Hypertekstin vuonna 1965. Hypertextin ideana oli linkittää tietoja asiakirjan tekstin sisälle, jolloin sanat toimivat linkkeinä muihin asiakirjoihin. Tietojen etsiminen on tällöin helpompaa, kuin erillisten avainsanojen kautta. Hyperteksti taisi olla “syy” webin syntyyn.

HTML, HyperText Markup Language, Hypertekstin merkintäkieli
HTML on kieli web-sivustojen luomiseen.
Se ei ole oikea ohjelmointikieli, vaan kuvauskieli, jonka avulla kuvataan sekä web-sivun rakenne että sivun sisältö. HTML-sivujen rakenne määritellään kielessä määritellyillä elementeillä ja yksittäinen HTML-dokumentti koostuu sisäkkäin ja peräkkäin olevista elementeistä.

HTML:n synty
Vuonna 1989 Tim Bernes-Lee työskenteli Sveitsissä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen CERN tietotekniikan osastolla. Tiedemiesten kirjoittamien dokumenttien yhteinen käyttö oli tärkeää, mutta hankalaa. Siellä Tim sai idean. Hyperteksti olisi ratkaisu jolla dokumentteja jaettaisiin useiden tietokoneiden kesken. Erilliset tiedostot tulisi voida ladata käyttäjien tietokoneelle ja samalla nuo tutkimusdokumentit sisältäisivät linkkejä toisiin samaan aiheeseen liittyviin dokumentteihin. Näihin dokumentteihin pääsy tulisi olla helppoa eli yhden napin klikkauksella. (Apple Macintosh hiiri, 1984). Näistä aineksista Bernes-Lee kehitteli ensimmäisen selaimen NeXT-tietokoneelle (Steve Jobs) vuonna 1990. Ohjelman nimeksi tuli World Wide Web. Maailman ensimmäinen verkkosivusto julkaistiin elokuussa vuonna 1991.
Webiä kehitettiin ensimmäiset viisi vuotta CERN:in ja myöhemmin IETF:n johdolla. IETF, The Internet Engineering Task Force, oli perustettu Internet-protokollien standardoinnista vastaavaksi organisaatioksi. Mosaic taisi olla ensimmäinen graafinen selain, siitä alkoi webin kehitysvyöry.
Koko 1990-luku oli sekavaa aikaa. Jokainen selaimen kehittäjä kehitti vähän omiaan muista välittämättä. Kunnes Berner-Lee perusti W3C:n.

W3C, World Wide Web Consortium
W3C on kansainvälinen yritysten ja yhteisöjen yhteenliittymä, joka ylläpitää ja kehittää WWW:n standardeja tai suosituksia kuten W3C niitä kutsuu. Organisaatiota johtaa Tim Bernes-Lee. https://www.w3.org/

HTML5
sen kehitystyö aloitettiin vuonna 2004. HTML5 on laitteistoriippumaton ja vähentää liitännäisten (lisäosien) tarvetta omilla sisäänrakennetuilla ratkaisuillaan. Se selkeyttää dokumentin rakennetta ja yhtenäistää eri web-teknologioita, kuten HTML, CSS, DOM ja JavaScript. Eräs merkittävä parannus on multimedian käyttö ilman laajennuksia, sekä useita uusia ohjelmointia helpottavia elementtivaihtoehtoja, kuten canvas-, video- ja audio-elementit, jne.

Parasta taitaa olla se että HTML5 tekee Flashin ja Silverlightin tarpeettomaksi.

HTML5:n ensimmäinen luonnos julkaistiin 22.1.2008. Viimeisin versio julkaistiin virallisesti 28.10.2014. Joskus (2022?) siitä tulee maailmanlaajuinen normi. Nykyversio on vain suositus, working draft, toimiva luonnos.

Linkki pääsivulle»

 

 

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!