Muuttujat: laskentaa
Harjoitellaan lisää muuttujien käytöstä ja opetellaan Pythonin kanssa laskemaan.
Siihen tarvitaan operaattoreita.

Laskentaoperaattorit
Python käyttää matematiikasta tuttuja laskentaoperaatioita:
+ summa (addition),
- erotus (subtraction),
* tulo (multiplication),
/ jako (division),
** potenssiin korotus (exponentiation).

Nämä operaatiot toimivat aivan kuten peruskoulussa on opittu.
Erikoisempi operaatio on %, joka on jakojäännös (modulus).
Laskentajärjestys vasemmalta oikealle, poikkeuksena sulut.

 Operaattori Nimi  Selite Esim.
  = sijoitus
assignment
sijoittaa arvon muuttujalle luku=5
sijoittaa muuttujan arvoksi 5
 + plus
addition
yhteenlasku
laskee yhteen kaksi operandia
2+3 antaa arvon 5
 - miinus
subtraction
vähennyslasku
vähentää kaksi operandia
toisistaan
9-2 antaa arvon 7
 * tulo
multiplication
kertolasku
palauttaa kahden operandin
tulon
3*4 antaa arvon 12
 ** potenssi
power
potenssiin korotus
palauttaa x:n potenssin y:stä
2**3 antaa arvon 8
 / jako
devision
jakolasku
jakaa x:n y:llä
4/3 antaa arvon 1.3333
 // tasajako
kokonaisluvuksi
katkaiseva
integer division
palauttaa arvon
kuinka monesti y menee x:ään
4 // 3 antaa arvon 1
 % jakojäännös
modulo
jakolasku
palauttaa x:n
jakojäännöksen y:stä
12%5 antaa arvon 2

Sijoituslause ja laskentaa
Sijoituskäskyssä vasemmalla on muuttujan nimi,
sitten on sijoitusmerkki (=) ja
tämän oikealla puolella muuttujaan sijoitettava arvo tai lauseke.
Jos oikealla on laskettavaa, lasketaan ensin lausekkeen arvo ja saatu tulos
sijoitetaan vasemmalla puolella olevan muuttujan arvoksi.

Huomaa, että sijoitusmerkki on (=) ja sillä ei ole Pythonissa mitään tekemistä yhtäsuuruuden kanssa.
Pythonissa yhtäsuuruusmerkki on (==).

Yhteen- ja vähennyslasku

Rivillä 12 muuttuja summaan sijoitetaan yhteenlaskun arvo.
Seuraavalla rivillä on tulostusfunktio print joka tulostaa muuttujan arvon ruudulle.
Muuttujan vanhaa arvoa voidaan käyttää myös hyväksi saman muuttujan uutta arvoa laskettaessa.

Rivin 16 print-lause tulostaa ensin lainausmerkkien välissä olevat merkit ja
perään summa-muuttujan arvon.
Tutki kuvan koodia ja tee sen mukaisia harjoituksia. Ajattelua ja mielikuvitusta, please.

Jakolasku
Kokonaislukujen jakolaskussa on huomioitava kaksi seikkaa.
Operaattori (/) tarkoittaa tavallista jakolaskua ja
kokonaisluvuksi katkaiseva jakolasku tehdään (//) operaattorilla.
Katkaisevan jakolaskun lopputulos on jaettavien lukujen tyypistä riippuen joko
kokonaisluku tai desimaaliluku, jonka desimaaliosa on aina nolla.

Operaattori % on jakojäännös, modulo. Esimerkiksi lausekkeen 8 % 3 arvo on 2.

Jakolaskun kanssa on oltava tarkkana, vaarana ovat mahdolliset pyöristysvirheistä johtuvat epätarkkuudet.
Ongelmia saattaa olla edessä kun anturien antamia lukuja muokataan “ihmisen luettavaan muotoon”.
Niistä myöhemmin lisää.

Kertolasku ja tyhjät rivit

Huomaa:
Rivi 17: int kertaa float on float
Rivi 18: samoin
Rivi 18: tulostettava merkkijono (lainausmerkkien välissä) alkaa erikoismerkillä \n ”keno-än”,
joka tarkoittaa rivin vaihtoa, eli tähän tulee tyhjä rivi.
Kokeile mitä vaikuttaa tulostukseen jos teet tyhjän merkin ennen float-sanaa (siis näin \n float).
Pelkkä print()-lause tulostaa tyhjän rivin.

Laskentajärjestyksestä
Laskentajärjestys on sama mitä matematiikan tunnilla on opittu; vasemmalta oikealle.
Suluilla muutetaan järjestystä, aivan kuten “oikeassa” matematiikassa.
Esimerkiksi, jos haluat, että yhteenlasku toteutetaan ennen kertolaskua, merkitään se mallikoodin mukaisesti.
Kirjoita mallikoodi ja tutki tarkkaan mitä missäkin laskutoimituksessa tapahtuu.
Keksi itse lisää.

Tutki erikoisesti rivien 17 ja 20 erot toiminnassa ja tulostuksessa.
Huom!  \n tekee koodin tulostuksesta luettavaa. Käytä kun katsot olevan tarpeen.

Näiden operaatioiden lisäksi voidaan Python-ohjelmissa ottaa käyttöön valmiita moduuleita,
jotka sisältävät paljon lisää laskutoimituksia, esimerkiksi trigonometrisia funktioita ja logaritmeja.
Näistä tarkemmin myöhemmin.

Lyhennetty sijoituskäsky
Sijoituskäskyt, joissa muuttujan vanhaa arvoa käytetään hyväksi uutta arvoa laskettaessa
ovat Python-koodauksen päivittäistä rutiinia. Siksi osalle niistä on sovittu lyhennysmerkintä.
Sijoituslause luku += 5 tarkoittaa samaa kuin sijoituskäsky
luku = luku + 5

Vastaavasti toimivat oheisen mallikoodin merkinnät.

Koodi ei selityksiä kaipaa, eihän.
Harjoittele erilaisilla numeroilla.

Paluu pääsivulle:

 

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!