Videoluennot: Avauksia vuosiluokkien 3-6 käsityön sisältöalueisiin (OPS 2016)

sisällöt

  • Ideointi ja sen tukeminen koulukäsitöissä –videoluento
  • Suunnittelu ja sen tukeminen koulukäsitöissä –videoluento
  • Kokeilujen tekeminen koulukäsityössä -videoluento
  • Tekeminen ja sen ohjaaminen koulukäsitöissä -videoluento
  • Soveltaminen koulukäsitöissä -videoluento
  • Dokumentointi koulukäsitöissä -videoluento
  • Arviointi koulukäsityössä -videoluento

Punomon lisenssikäyttäjille aineisto on vapaasti saatavilla kuten myös kaikki sisällöt Punomon Käsityöpedegogiikka-sivuilla


Tekijä: Kröger Tarja, Senior Lecturer in Craft Pedagogy, UEF