VASTAA SUOMALAISET KÄSITYÖYHTEISÖT -KYSELYYN
https://response.questback.com/punomo/qk14gzxlvr

 • Eri puolilla Suomea toimivista käsityöyhdistyksistä ja muista käsityötä harrastavista ryhmistä ja verkostoista ei ole helppo löytää tietoja. Käsityön ryhmittymät, yhdistykset ym. eivät ole verkostoituneet kovinkaan hyvin keskenään eikä käsityöllä ole esimerkiksi omaa valtakunnallista kattojärjestöä.
 • KYSELYN TAVOITTEET OVAT:
  - käsityön tuominen näkyväksi ja yleiseen tietoisuuteen kulttuurin kentälle sen kautta että astutaan nykyistä paremmin esille
  - näyttää miten paljon meitä on ja miten monipuolista, rikasta ja merkityksellistä toiminta käsityön piirissä on
  - verkostojen luominen, yhdessä toimiminen
  - löydettävyyden ja tunnettuuden parantaminen
  - käsityöalan tiedottamisen tehostaminen

 • KUKA VOI VASTATA TÄHÄN KYSELYYN?
  - voit vastata jos itse olet ko. yhteisön jäsen
  - voit vastata myös siinä tapauksessa, että tiedät jonkin käsityöyhteisön ja osaat antaa siitä yhteystietoja, vaikket itse ole jäsenkään

  Teet myös hienosti, jos jaat tiedon kyselystä tiedossasi oleville asiaan liittyville tahoille vastattavaksi. Tärkeintä on että saamme mahdollisimman kattavan koosteen käsityöyhteisöistä!

Kerätystä tiedosta toteutetaan verkkoon yhteinen sivusto, jonka työnimenä on SUOMALAISET KÄSITYÖYHTEISÖT ESITTÄYTYVÄT.

Tietojen kerääminen jatkuu syksyllä 2017, kun saame uuden kyselyohjelmiston käyttöön - ole kuulolla!

Kiitos osallistumisesta!
Käsityö verkossa ry & Punomo.fi