Mitä on käsityöaktivismi?

Venäjä hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 on saanut monet ilmaisemaan myötätuntoaan Ukrainalle myös käsityön kautta.

Käsityöaktivismi eli craftivismi on kulttuuri- ja kansalaisaktivismin muoto, jossa otetaan kantaa, ilmaistaan omia ajatuksia ja esitetään vaatimuksia yhteiskunnallisiin asioihin käsityön keinoin.

Käsityöaktivismin käynnistäjiä voivat olla esimerkiksi ilmasto- ja ympäristökriisit, sodan- ja rauhan kysymykset, tasa-arvo tai oman lähiympäristön epäkohdat. Aktivismin kautta pyritään vaikuttamaan päättäjiin ja poliitikkoihin sekä kanssaihmisiin.

Craftivismi käsitteen julkisti Betsy Greer vuonna 2003 ja Sarah Corbettin 2008 perustaman Craftivist Collectiven myötä se alkoi saada laajempaa tunnettuutta. Käsitöillä on kautta aikojen otettu kantaa, mutta nyt käsityöaktivismi on noussut esille ympäri maailman. Käsityöaktivismissa yhdistyy käsityö ja aktivismi (engl. craft + activism = craftivism). Käsityöaktivismi voidaan liittää myös DIY-käsityöaktivismin nousuun.

Niinkuin käsityö sinänsä, myös käsityöaktivismi voi ilmetä hyvin monenlaisina toteutuksina ja materiaalit sekä tekniikat ovat monipuolisia. Tekstiiligraffitit ja erityisesti neule- ja virkkausgraffitit ovat yleisimpiä. Tekstiiligraffitilla voi viestiä monipuolisesti ja myös positiivisesti: se voi olla kantaaottavaa, informatiivista, ajatuksia herättävää ja kuitenkin myös hauskaa ja se voi kaunistaa ympäristöä.

YHTEISÖLLISYYTTÄ

Käsityöaktivismi on usein yhteisöllistä toimintaa yhdessä tekemiseen perustuvissa ryhmissä. Sosiaalisen median muodostamissa yhteisöissä käsityötaitoja ja yhteiskunnallista vaikuttamista yhdistävä toiminta kokoaa yhteen ihmisiä erilaisista taustoista ja ikäryhmistä. Sosiaalisen median verkkoalustat mahdollistavat ideoiden kehittelyn, työtapojen, ohjeiden ja kokemusten sekä tietenkin myös tuotosten jakamisen.

SISÄISTÄ AKTIVISMIA

Käsityöaktivismia kuvataan myös sisäiseksi aktivismiksi. Käsityön tekeminen jo sinänsä tukee ajatteluprosesseja, tuo tekemisen iloa ja hyvää oloa. Sen kautta voi rauhoittaa mieltään, järjestellä ajatuksiaan ja käsitellä kokemuksiaan. Materiaaleja käsitellessään käsittelee samalla omia tunteitaan. Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa konkreettinen tekeminen auttaa purkamaan ahdistusta ja voimaannuttaa, kun saa kokea, että saa aikaan jotain ihan konkreettista ja valmista. Sisäinen aktivismi voi sitten johtaa myös julkisempaan aktivismiin. Käsityötä tehdessä ehtii pohtia mitä käsityöllään haluaa ilmaista. Käsityöaktivistin esille asettama teos voi pysäyttää katsojan miettimään sen välittämää viestiä tehokkaammin kuin tavanomaisemmat aktivismin muodot. Käsityöaktivismin keinoin voit ottaa kantaa pehmeästi tai hiljaa, ilman ääneen huutamista.

LÄHEMMÄS KESTÄVÄÄ ELÄMÄNTAPAA

Käsityöllä ja käsityöaktivismilla voi myös irrottautua siitä pelkän kuluttajan roolista, johon ihmiset poliitikkojen taholta helposti sysätään. Käsityössä kyllä valmistetaan tuotteita erilaisista materiaaleista, mutta ne syntyvät vain hitaiden käsityöllisten valmistusprosessien kautta. Käsitöiden tekeminen ja käsityöaktivismi on käytännönläheinen tapa pohtia ja toteuttaa kestävää elämäntapaa. Käsityö lisää ymmärrystä materiaaleista ja se on konkreettinen keino ylläpitää ja siirtää eteenpäin tietoja ja taitoja sukupolvelta toiselle.


Linkkejä

Jaa somessa:

Kirjaudu Punomoon

Ei vielä Punomo tiliä? Rekisteröidy alla

Anna palautetta

Käyttäjiemme palaute auttaa Punomon kehittämisessä. Anna palautetta alla.