Vaatteiden tuotantoketjussa vaatesuunnittelijalla on suuri rooli vaatteen ympäristövaikutuksien syntymisessä. Vaatteita valmistetaan hyvin erilaisissa olosuhteissa. Työskentelyolosuhteet, ympäristöasioiden huomiointi ja vaatteiden kuljettaminen maailmalta vaatekauppoihin ovat tärkeitä asioita vaatteiden elinkaaressa.

Vaatesuunnittelija voi valinnoillaan vaikuttaa vaatteiden ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi materiaalin valinta, se valmistetaanko vaate puuvillasta, silkistä tai vaikka polyesteristä, on suunnittelijan päätettävissä. Suunniteltua vaatetta varten tilataan kankaat niitä valmistavilta tehtailta. Kankaita valmistetaan vain, jos niille on kysyntää. Tilatessaan jotakin kangasta tehtaalta, suunnittelija antaa samalla viestin, että tämä on haluttua tavaraa. Jatkossa tehdas luultavasti yhä valmistaa kankaita, joilla on kysyntää. Tästä syystä tulisikin suosia niitä kankaita, joiden huonot ympäristövaikutukset ovat pienimmät. Kun näin toimitaan, kankaiden aiheuttamat päästöt vähenevät.

Suunnittelussa on hyvä huomioida myös materiaalin tehokas käyttö. Nykyisin jopa noin viidesosa kankaasta menee hukkaan, kun vaateen osat leikataan kankaasta. Tällaista materiaalin tuhlausta vastaan on kehitetty uusi tapa suunnitella vaatteita. Zero waste -nimisen suunnittelun  tarkoitus on käyttää kaikki materiaali hyväksi vaatteen valmistuksessa. Näin siinä syntyy hyvin vähän jätettä verrattuna tavalliseen.

Vaatetehdas Dongguanissa, Kiinassa. Photo by Ed-meister (Edwin Lee) / flickr.com

Vaateteollisuus on vähentynyt Suomesta viimeisten vuosikymmenten aikana huomattavasti. Suomessa työolot ovat yleensä hyvät, työntekijät saavat riittävästi palkkaa ja heillä on muitakin oikeuksia. Kun vaateteollisuus vähenee Suomesta, se siirtyy usein halpatuotanto-maihin, joissa työntekijöiden oikeudet eivät ole yhtä hyvät. Näissä maissa myös työturvallisuus on usein heikko. Kun vaatteet valmistetaan osittain tai kokonaan muualla, täytyy vaatteita kuljettaa pitkiä matkoja. Ylimääräinen vaatteiden pakkaaminen ja kuljettaminen lisäävät kustannuksia ja ympäristön kuormitusta.

Tehtäviä:

  1. Tee haku kuvahaulla haulla "zero waste fashion". Mitä huomioita teet löytämistäsi vaatteista?
  2. Keksi syitä, miksi suomalaiset vaatealan yritykset teettävät usein vaatteensa ulkomailla joko osin tai kokonaan?
  3. Voiko mielestäsi halpatuotantomaissa vaatteita tekeviä ihmisiä verrata entisajan orjiin? Miksi?